Artikkelit

Artikkelit

Luontaisterveyslehdessä julkaistiin Homeopatian tutkimusta käsitteleviä artikkeleita. 
Täältä voit lukea niitä ja ladata itsellesi. 
Artikkeleita voi myös lähettää eteenpäin, muuttamatta ja lyhentelemättä niitä.
OSA 10 - AGROHOMEOPATIA 2 - 
Agrohomeopatia on uusin tutkimusala maailmalla maataloustieteissä ja bioteknologiassa. Vuonna 1986 V.D.Kaviraj hoiti menestyksekkäästi omenapuita Belladonnalla ja samalla avasi kokonaan uuden näkökulman maanviljelyksen käyttöön tutkimuksessa ja käytännössä. Viime vuosien aikana on tehty paljon tutkimusta, jotka osoittavat selkeästi, että homeopaattiset lääkevalmisteet muuttavat kasvien fysiologisia toimintoja. Ne vaikuttavat mm. entsyymitoimintaan, sokeri-, proteiini- ja klorofyllimääriin kasveilla.

Lataa tiedosto:

(lt820osa10agrohomeopatia2.pdf)

OSA 11 - Krooniset vaivat homeopatian vahvuutena
Homeopatialla erinomaisia paranemisprosentteja havainnollisissa tutkimuksissa. Kroonisissa vaivoissa homeopatian yksilöllinen näkökulma onkin erityisenä  vahvuutena ymmärtämään potilaan tilaa kokonaisvaltaisesti, potilaan omien oireiden pohjalta. Jokainen meistä on oman kehonsa ehdoton auktoriteetti, kun vain kuuntelee tarkasti itseään ja oireitaan.

Lataa tiedosto:

(lt920osa11kroonisetvaivatvahvuutena.pdf)

Luontaisterveys 6/2020
OSA 8 - AGROHOMEOPATIA - Homeopatialla voidaan hoitaa paitsi ihmisiä ja eläimiä myös kasveja ja maaperää. Agrohomeopatiasta puhutaan myös kun viitataan metsien, peltoalueiden, vesiviljelmien, vesistöjen tai minkä tahansa kokonaisen ekosysteemin hoitoon homeopatialla. Viljelykasveja, hedelmätarhoja, puutarha- ja huonekasveja voidaan hoitaa homeopaattisesti saavuttamaan parempaa kukintaa, runsaampaa satoa ja selviämään kasvitaudeista ja tuholaisista. 

Lataa tiedosto:

(lt0620osa8agrohomeopatia1.pdf)

Luontaisterveys 7/2020
OSA 9 - TERAPIAT ERIKOISNUMERO - 
HOMEOPATIAN HOiTOMENETELMÄ  
Homeopatian menetelmä tarkastelee ihmistä kokonaisvaltaisesti. Vastaanotolla kartoitetaan fyysiset oireet, ruokahalut, kylmän ja kuuman vaikutus, pelot, ahdistukset, unet, tuntemukset, kaikki vaivaan liittyvät asiat ja niiden ilmentymät. Yksilöllinen homeopaattinen hoito on lähtökohta, jolla homeopaattinen hoito tulisi aina tehdä potilaalle. Homeopatia on edullinen, turvallinen ja tehokas hoitomuoto, jonka kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen potentiaali on hyvin suuri.

Lataa tiedosto:

(lt0720osa9terapianumerohomeopatiaterapiana.pdf)

Luontaisterveys 3/2020
OSA 5 – Eläinhomeopatian tutkimusta 
Eläimiä hoidetaan paljon homeopatialla. Oli kyseessä sitten lemmikkieläin, tuotantoeläin tai villieläin homeopaattinen hoito on osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi moneen vaivaan. Eläinhomeopatialla voidaan hoitaa monia ongelmia kuten käytöshäiriöitä, kliinisiä vaivoja, vammoja, infektioita. Homeopatiaa on käytetty mm. kissoilla vähentämään liiallista nuolemista, koirien ja kissojen hammaskiven vähentämiseen, kissojen munuaisongelmissa, tasapainottamaan juoksuaikoja, lampaiden tarttuvassa suutulehduksessa (orf) ym. Hyvin tärkeänä pidetään mahdollisuutta vähentää antibioottien käyttöä tuotantoeläimien hoidossa.   

Lataa tiedosto:

(lt0320osa5elinhomeopatia.pdf)

Luontaisterveys 05/2020
OSA 6 Homeopatian tutkimuksen uusia tuulia
Uusia tutkimusmenetelmiä pragmaattiselta pohjalta
Onkin mielenkiintoista, miksi täydentäviä hoitomuotoja ei tutkita enempää Suomessa huolimatta siitä, että täydentävien hoitojen suosio pysyy käyttäjien keskuudessa korkeana vuodesta toiseen. Täydentävien hoitomuotojen lisääntynyt tutkimus tuo arvokasta lisäarvoa myös perinteiselle tutkimukselle, joka on pitkälti jämähtänyt plasebokontrolloituihin kaksoissokkotutkimuksiin. Vaikka muutos onkin haasteellista, se tulisi voida ottaa mahdollisuutena, joka voi luoda tulevaisuudessa vielä jotain parempaa.
OSA 7 Homeopatiaa kesälomalle
Lue miten voi hoitaa erilaisia kesälomalla ilmeneviä vaivoja homeopaattisesti. 

Klikkaa tästä:

(lt0520osat6ja7.pdf)

Luontaisterveys 1/2020 
OSA 3 - Homeopatian kiistelty tieteellisyys
Miksi homeopatian tai luontaislääkintään kuuluvan alan pitää osoittaa täydellisiä tutkimustuloksia? Kliininen näyttö on riittävä todiste useille käytetyille hoitomuodoille lääketieteen alalla. Mediassa päätöksentekijöitä kehoitetaan pohjaamaan päätökset ”tieteelliseen tutkimukseen” ja länsimaisen lääketieteen lääkkeitä pidetään ”tutkittuina ja testattuina”. BMJ - British Medical Journal julkaisi analyysin, joka pohjautui vuodelta 1999 tähän päivään NHS sairaaloissa tehtyihin vertailututkimuksiin ja jonka perusteella vain 11% NHS käyttämistä hoidosta on tutkitusti potilaille hyödyllisiä.

Klikkaa tästä:

(homeopatiankiisteltytieteellisyyslt0120.pdf)

Luontaisterveys 2/2020
OSA 4 Homeopatian kliininen perustutkimus
Havainnolliset kliiniset tutkimukset myönteisiä homeopatian vaikuttavuudelle Havainnolliset tutkimukset seuraavat tavallisesti potilaita tutkimuksen ajan ilman, että lääkitystä muutellaan. Homeopaattisessa yksilöllisessä hoidossa kun oireet muuttuvat lääkeainettakin voidaan muuttaa tai käyttää väliainetta tai hoitaa akuuttivaihetta toisilla lääkeaineilla. Tämä asettaa jo omat haasteensa homeopatian tutkimukseen. Havainnollisissa tutkimuksissa yksilöllisestä homeopaattisesta hoidosta on saatu kuitenkin merkittävän myönteisiä tuloksia.

Klikkaa tästä:

(lt0220osa4kliininenperustutkimus.pdf)

Luontaisterveys 9/2019  OSA 1
Homeopatian tutkimus – vaikuttavaa ja tehokasta lääkintää Homeopatia on n 200 vuotta vanha hoitomenetelmä, jonka kehitti saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann. Homeopaattinen lääkintätaito käyttää homeopaattisella potensointimenetelmällä valmistettuja lääkkeitä aktivoimaan elimistön omaa parantavaa voimaa. Homeopaatti tekee laajan asiakashaastattelun, jossa huomioidaan sekä kehon että mielen yksilöllisten oireiden ja voinnin muutosten kokonaisuus. Homeopatiaa käytetään monissa maissa myös integratiivisesti virallisten lääketieteellisten hoitojen rinnalla sairaaloissa ja poliklinikoilla ja toisaalla se kuuluu terveydenhoitojärjestelmän korvattaviin hoitoihin. WHO suosittaa yhdessä muiden CAM-terapioiden kanssa homeopatiaa integroitavaksi terveydenhoitojärjestelmiin erityisesti WHO:n jäsenmaissa niin, että CAM-terapia hoitomuodot ovat kaikkien saatavilla.

Klikkaa tästä:

(luontaisterveys092019artikkelisarjahomeopatiastaosa1.pdf)

Luontaisterveys 10/2019 OSA 2
Homeopatian perustutkimus:  Lumelääkintää – vai ei sittenkään? 
Usein väitetään, että homeopaattiset lääkkeet ovat vain sokeripillereitä, joissa ei ole mitään vaikuttavaa ja homeopaattisten lääkkeiden vaikutusta väitetään placeboksi eli lumelääkinnäksi. On kirjoitettu pitkiäkin artikkeleita, joissa selitetään homeopaattisten lääkkeiden vaikutuksen johtuvan terapeutin kanssa pitkään kestäneestä haastattelusta tai homeopaatin innokkaasta asenteesta, joka riittävän innokkaasti toteutettuna johtaa paranemiseen. Näiltä ”tietäjiltä” on unohtunut tarkistaa tosiasioita. Jos näin olisi, niin miten voidaan selittää, että on olemassa positiivisia korkealaatuisia plasebokontrolloituja tutkimuksia, jotka osoittavat että homeopaattisilla lääkkeillä on vaikutusta? Samoin, jos homeopaattisilla olisi pelkästään placebo-vaikutus, miten voidaan selittää niiden vaikutus solutasolla in-vitro laboratoriokokeissa tai kasveilla ja eläimillä? Jos vaikutus tulisi homeopaatilla käynnistä, miten voidaan selittää vaikutus, joka tapahtuu kun pelkästään itse lääkitsee itseään? Tutustutaanpa aiheeseen vähän tarkemmin.

Klikkaa tästä:

(60_62_homeopatia_lt1019.pdf)

Luontaisterveys 08/2019
Homeopatian tutkimus - Selkeästi tehoa
Homeopatian korkealaatuinen tutkimus ja uudet tutkimusmenetelmät selvittävät vähitellen homeopatian toimintamekanismia. Kysymys homeopatiasta ei enää ole toimiiko se, vaan miten se toimii. Homeopatian tutkimus on maailmalla mielenkiintoisessa murroksessa. In-vitro solututkimukset ja erilaiset laboratoriotutkimuksista saadut mittaukset (kuten maksa-arvot, immuunivasta-aineet, veriarvot) ovat jo osoittaneet, että homeopaattisella hoidolla on selkeästi enemmän tehoa kuin placebolla. Soluille ja kudoksille tai kasveille ja eläimille tehdyissä tutkimuksissa ei ole placebovaikutusta. Tällä hetkellä etsitään myös uusia tapoja tutkia homeopaattisten lääkeaineiden vaikutuksia, sillä homeopatiaa ei voi tutkia samoilla mekanismeilla kuin aineellisia lääkkeitä. Siitä huolimatta on tehty myös perinteisiä kaksoissokkotutkimuksia, jotka osoittavat että homeopatia toimii. Joten kysymys homeopatiasta ei enää ole toimiiko se, vaan miten se toimii.

Klikkaa tästä:

(luonyaisterveys082019artikkelisarjahomeopatiasta.pdf)

LKL Täydentävät hoidot yhteiskunnan etu 
Luontaisterveys 08/2019 
LKL Koulutettujen CAM-hoitajien ja -terapeuttien asialla.

Klikkaa tästä:

(lklluontaisterveys0819.pdf)

Suun Terveys - Luontaisterveys 08/2019
Varo suun tulehduksia. Artikkeli erikoishammaslääkäri ja diplomihomeopaatti Marja-Terttu Pakkasesta, suun terveydestä, miten suun terveyttä voi hoitaa homeopaattisesti ja hieman uudesta kirjasta. 

Klikkaa tästä:

(luontaisterveys2019suunterveys.pdf)Copyright © SHA-koulutus  ©2019, All Rights Reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän